Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Σε διαβούλευση βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα στοχεύει στην πραγματική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Ο νέος αναπτυξιακός...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Γεννηθέντες πριν  την 1.1.1991,  άνεργοι ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 100% Ενίσχυση. Π/Υ 15χιλ έως 60χιλ €. Δαπάνες: Εξοπλισμοί, λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Επιχορήγηση 40%-50% με πρόσληψη προσωπικού. Π/Υ 15-150χιλ €. Δαπάνες: Κτιριακά, αυτοματοποίηση, εξωστρέφεια, ISO, εξοπλισμοί, προσωπικό. [pdf-embedder...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πτυχιούχοι 3βάθμιας Εκπαίδευσης, για έναρξη/υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου 100% Ενίσχυση. Π/Υ 5-25χιλ...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Επιχορήγηση 40%-50% με πρόσληψη προσωπικού. Π/Υ 15-200χιλ €. Δαπάνες: Κτιριακά, αυτοματοποίηση, εξωστρέφεια, ISO, εξοπλισμοί. [pdf-embedder...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Brain – Ανάπτυξη Ε.Π.Ε.  αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης Αργύρης Γεωργ. Χαδούλης και Συνεργάτες (έτος ίδρυσης 1979) και της BRAIN AE Σύμβουλοι Επενδύσεων και Επικοινωνίας (έτος ίδρυσης 30/06/1998) η οποία βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι σήμερα. Έχει έδρα την πόλη του Βόλου και δραστηριοποιείται στο τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες πηγές παροχής υπηρεσιών Οργάνωσης και Διοίκησης στο Θεσσαλικό χώρο.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Αποτελεί την επιχειρηματική έκφραση του Λογιστού Α΄ τάξης Αργύρη Γ. Χαδούλη (αρ.00249/01)

Η Brain – Ανάπτυξη Ε.Π.Ε. στεγάζεται σε γραφεία στην παραλία του Βόλου, άριστα επανδρωμένα και εξοπλισμένα και ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής, ενώ διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο γραφείο στη Σκιάθο.

Η εταιρεία πιστεύει στην χρησιμότητά της σύγχρονης τεχνολογίας και στόχος της είναι να υιοθετεί και να αξιοποιεί όλες τις προτάσεις της, εφόσον σέβονται τον πελάτη και προσφέρουν στην επιχείρησή του οικονομικά και ποιοτικά πλεονεκτήματα. Οι εργασίες είναι αυτοματοποιημένες στο σύνολο τους, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.